Παιδικοί Σταθμοί

Στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» λειτουργούν δύο Παιδικοί Σταθμοί οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών.
Στεγάζονται σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους με πλούσιο Παιδαγωγικό υλικό που συμβάλουν στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
Στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος, τα παιδιά προσεγγίζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με μέσα την στοργή, το διάλογο, την κατανόηση την εξήγηση και την εμπιστοσύνη με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση της εξελικτικής τους πορείας.
Με επιστημονική ευθύνη και ανθρώπινη ευαισθησία, εφαρμόζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα απασχόλησης που σέβεται το ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού προσφέροντας ένα μαθησιακό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα.
Τοποθετώντας το παιδί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνουμε την ευκαιρία να αναπτύξει μέσα από το παιχνίδι την επικοινωνία, τη συνεργασία αλλά και δεξιότητες νοητικές, αισθητηριακές, κίνησης και λόγου. Τα παιδιά κατακτούν τη γνώση βιωματικά μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη.
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που γίνονται στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού αλλά και σε άλλους χώρους και στοχεύουν στην συμμετοχική δράση και καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας, των παιδιών.
Η τροφοδοσία των Παιδικών Σταθμών γίνεται από φαγητό που παρασκευάζεται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από εξειδικευμένο προσωπικό, με άριστης ποιότητας υλικά. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων κλπ. σε επαρκείς, για τις ανάγκες των παιδιών, ποσότητες.
Παιδίατρος επισκέπτεται κάθε Παιδικό Σταθμό και παρακολουθεί την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών και υποδεικνύει μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών και την άψογη υγειονομική κατάσταση των σταθμών.
Ψυχολόγος παρέχει στήριξη και συμβουλευτική τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό. Φροντίζει για την καλύτερη και αμεσότερη προσαρμογή των παιδιών στο σταθμό καθώς και την άριστη συμμετοχή τους στα προγράμματα του εκάστοτε σταθμού. Πραγματοποιεί ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με γονείς οι οποίοι έχουν διάφορα ερωτήματα, ανησυχίες και ίσως δυσκολίες ως προς τον γονικό τους ρόλο.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σικυωνίων είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της ΕΕΤΑΑ από το οποίο ωφελούνται πολλές οικογένειες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Πρότυπος Κανονισμός Παιδικών Σταθμών

(.pdf Format)