Τμήμα Παιδικής Χορωδίας

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ « ΛΑΚΗΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ»

Η διδασκαλία της χορωδίας, αφορά τα παρακάτω:

Θεωρία μουσικής ,
Ανάγνωση μελωδικών ασκήσεων (solfege),
Ακουστικές ασκήσεις, ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής και άλλες τεχνικές.
Εκμάθηση και ανάλυση τραγουδιού.

Πριν ξεκινήσει η εκμάθηση ενός τραγουδιού από τη χορωδία πρέπει να γίνει:

Επιλογή κατάλληλου ρεπερτορίου , ( διαφορετικού) για την εκάστοτε περίσταση , (Χριστούγεννα, Σικυώνια, κλπ.), κάθε φορά κατά τη διάρκεια του έτους.

Μουσική ανάλυση και φωνητική επεξεργασία του κάθε έργου ξεχωριστά από το δάσκαλο.

Αρμονική επεξεργασία του κάθε έργου, με μόνο όπλο το μουσικό αυτί του δασκάλου.

Εφαρμογή των παραπάνω και κατάλληλη συνοδεία στο πιάνο.

Μεταφορά των στίχων του τραγουδιού σε μορφή αναγνώσιμη, εκτύπωση και διανομή στα μέλη, (τραγουδιστές).

Κατόπιν αυτών, οι συναντήσεις με τη χορωδία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ανάλυση και εκμάθηση τραγουδιού. (βήμα-βήμα),(ομάδα-ομάδα).

Ακουστικές ασκήσεις, ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής και άλλες τεχνικές που βελτιώνουν την ικανότητα των τραγουδιστών για σωστότερο συνολικό , φωνητικό αποτέλεσμα.

Θεωρία μουσικής,

Ανάγνωση μελωδικών ασκήσεων (solfege),

Όλα αυτά εκτελούνται σε ατομικό επίπεδο, σε μικρές ομάδες αλλά και με το σύνολο της χορωδίας.

Η πρόβα σε ατομικό επίπεδο και σε μικρές ομάδες γίνεται για διάφορους λόγους, όπως:

Ανομοιογένεια υλικού,
Διαφορετικό επίπεδο κατάκτησης αντικειμένου,
Διαφοροποίηση φωνών, (διαφορετικής μελωδικής γραμμής της κάθε ομάδας)

Οι συναντήσεις της χορωδίας, πραγματοποιούνται μία με δύο φορές την εβδομάδα σε μόνιμη βάση.
Οι πρόβες πυκνώνουν κατά πολύ, όταν προγραμματίζεται κάποια εκδήλωση, ή όταν οι φωνές προβάρονται συνολικά και όχι τμηματικά.
Επίσης το μάθημα απαιτεί συνοδεία πιάνου.

Υπεύθυνη Παιδικής Χορωδίας: Αναστασία Καλού