Πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσληψη Ωρομίσθιο Προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 9ΔΧ6ΟΚΣ8-ΤΔΦ)

 

 

No Comments Yet.