ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚOY ΣΤΑΘΜOY
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι εγγραφές και επανεγγραφές του σχολικού έτους 2020 - 2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 11.05.2020 έως την Δευτέρα 01.06.2020 
Δικαιούχοι εγγραφής είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01.01.2017 έως 01.03.2019
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και να κατεβάσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο τέλος του άρθρου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

  • Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε την αίτηση.
  • Συγκεντρώνετε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται όπως αυτά αναφέρονται στο αρχείο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Εκτυπώνετε το Δελτίο Υγείας νηπίου το οποίο συμπληρώνει και υπογράφει ο γιατρός που παρακολουθεί το παιδί.
  • Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε την υπεύθυνη δήλωσης αποδοχής όρων.

Αίτηση, Δικαιολογητικά, Δελτίο Υγείας και υπεύθυνη δήλωση τα στέλνετε όλα μαζί στην παρακάτω διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Δ.Β.Μ.
Κλεισθένους 57, 20200 Κιάτο
Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2742-0-21921.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

3. ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

Comments are closed.