βρεφικοσ σταθμοσ

ΝΠΠΔ ΜΗΚΩΝΗ

Στα Βρεφικά Τμήματά μας γίνονται δεκτά παιδιά  ηλικίας 1,5 ετών έως 2,5 ετών.

Στην ηλικία αυτή σταδιακά οι ανάγκες του παιδιού μετατοπίζονται από την αναζήτηση ασφάλειας στην διεκδίκηση της ανεξαρτησίας. Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή του κατάλληλου περιβάλλοντος για εξερεύνηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Δεν βρέθηκαν Δράσεις